Żeby odpowiedzieć na wyzwanie trzeba być zarejestrowanym użytownikiem

Zaloguj się do serwisu, aby zobaczyć najnowsze wydarzenia

Przejdź do widoku logowania

zaloguj się za pomocą

kontakt

robert.drozdzikowski@conceptbox.pl
magda.mielczarek@conceptbox.pl
Concept Box sp. z o.o. | Ul. Pokorna 2 / 1204, 00-199 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie | XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | KRS 0000414575 Wysokość kapitału zakładowego 216 100 PLN