Tytuł projektu:

ConceptBox.pl stworzenie innowacyjnej platformy internetowej pozwalającej automatycznie tworzyć strategię marketingową

Opis projektu:

Projekt polega na stworzeniu i wprowadzeniu na rynek e-usługi Conceptbox.pl. Usługa jest przeznaczona zarówno dla odbiorców biznesowych jak i indywidualnych. Zasadniczą funkcjonalnoscia e-usługi jest stworzenie platformy dającej możliwość generowania strategii marketingowej dla produktu, usługi lub marki. Platforma pozwoli firmom na stworzenie rzetelnej, popartej teoria naukowa strategii marketingowej, uzupełnionej dodatkowo przez użytkowników indywidualnych. Użytkownicy indywidualni będą tworzyć koncepty marketingowe w ramach ćwiczenia swojej własnej kreatywności.

Informacja o współfinansowaniu:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Jest to zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 8.1. Więcej o programie Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl

Beneficjent:

Concept Box Sp. z o.o.

Instytucja zarządzająca:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl

Regionalna Instytucja Finansująca:

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw www.fund.org.pl

Więcej informacji o projekcie:

Robert Droździkowski robert.drozdzikowski@conceptbox.pl tel. 502 588 706