Platforma dla osób, które chcą rozwijać
swoją kreatywnośc

Odpowiadaj na aktualne wyzwania, rozwijaj swoje kompetencje i wygrywaj nagrody!

Oceń reklamę marki Gripex

Obejrzyj tę reklamę i napisz co o nie myślisz, z czym Ci się kojarzy.

Typ:
Ocenianie

Termin: 30.09.2015 r.

Nagroda: Jedna z osób o...

Oceń reklamę piwa Łomża

Obejrzyj tę reklamę i napisz co o niej sądzisz, z czym Ci się kojarzy.

Typ:
Ocenianie

Termin: 30.09.2015 r.

Nagroda: Jedna z osób o...

Chorowanie w dobrym stylu

Zaprojektuj swoją chustkę do nosa. Taką, której nie będziesz wstydziła się wyciągnąć na imprezie. Opisz ją i dołącz ...

Typ:
Wymyślanie

Termin: 30.09.2015 r.

Nagroda: 500 złotych dl...

kontakt

robert.drozdzikowski@conceptbox.pl
magda.mielczarek@conceptbox.pl
Concept Box sp. z o.o. | Ul. Pokorna 2 / 1204, 00-199 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie | XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | KRS 0000414575 Wysokość kapitału zakładowego 216 100 PLN